Oferta

Zastępstwo Prawne

» zastępstwo procesowe w szeroko rozumianych postępowaniach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego (w tym sprawy rozwodowe i majątkowe małżeńskie), z uwzględnieniem postępowań przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym

» zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

» zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych

Doradztwo Prawne

» kompleksowe doradztwo i obsługa prawna w zakresie zakładania, funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczych

» obsługa prawna negocjacji i transakcji handlowych, w tym konstruowania umów

» wykonywanie analiz prawnych; doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

» obsługa prawna spraw z zakresu obrotu nieruchomościami.