Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia,terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

          Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.